Language: Polish

Założenia programu szkoleń z rzecznictwa „Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo?”

Polski program szkoleń z rzecznictwa „Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo” jest inspirowany materiałami amerykańskimi Library Advocates: Supporting Libraries. Strengthening Communities opracowanymi w ramach programu Global Libraries Fundacji Billa i Melindy Gatesów.

Szkolenie opiera się na metodologii uczenia dorosłych Uczenie przez doświadczenie Davida Kolba, co oznacza, że szkolenie ma przede wszystkim charakter warsztatowy – prezentacje i wykłady ograniczone są do niezbędnego minimum. Główna część pracy polega na doświadczaniu, ćwiczeniu i wykorzystywaniu przez osoby uczestniczącego własnego doświadczenia i praktyki.

Program szkolenia rozwija w głównej mierze wiedzę i umiejętności planowania rzecznictwa. Szkolenie nie poświęca uwagi kwestiom, które były poruszane szerzej w ramach szkoleń Programu Rozwoju Bibliotek (realizowanego w Polsce w ramach inicjatywy Global Libraries), tzn. budowaniu partnerstw i koalicji oraz fundraisingowi, jakkolwiek kwestie te również należą do narzędzi rzecznictwa.

Szkolenie jest kierowane przede wszystkim do dyrektorów bibliotek z małych miejscowości. Najlepiej, by w programie szkolenia uczestniczyła para z każdej biblioteki – dyrektor oraz osoba odpowiedzialna za współpracę z mediami, promocję, itp.

Program szkolenia jest przygotowany dla grupy maksymalnie 14 osobowej.

Zawartość programu

Na program szkolenia składają się:

  1. Program ramowy szkolenia – prezentujący główne moduły szkolenia,
  2. Szczegółowy program szkolenia – opisujący poszczególne aktywności z perspektywy trenerskiej wraz ze szczegółowym scenariuszem poszczególnych aktywności rozpisanych wg kolejnych kroków cyklu Kolba. Opis ćwiczeń nie zawiera opisu części merytorycznej – kolejne etapy modułu opisywane są z założeniem, że osoba prowadząca zapoznała się z podręcznikiem, który został przygotowany w ramach projektu „Docenić bibliotekę”.
  3. Materiały pomocnicze towarzyszące kolejnym aktywnościom – szczegółowa lista poniżej.
  4. Prezentacja w programie power point dla osób prowadzących.
  5. Materiały filmowe:
  • Wywiad z Audrą Caplan – dlaczego warto prowadzić rzecznictwo (15 minut).
  • Wywiady z przedstawicielami samorządu – „Perspektywa samorządu – czego potrzebuje wójt i burmistrz”.
  • Prezentacja bibliotekarki – wizytówka biblioteki: „Spotkajmy się na KAWIE”.
  • Prezentacje użytkowników – „Dlaczego lubię swoją bibliotekę”